AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.08.2020 u 09:04

Radovi na kanalizacionoj mreži za 13.08.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ulicama Butmirska cesta, Prvomajska, Osjek, Kemala Kapetanovića a ručno čišćenje u ulici Travnička. Pročepljenje i čišćenje kanala vršit će se u ulicama Grbavička, Trg heroja, Titova i Igman- Brezovača. Ispitivanje kanala vršit će se u ulicama Nalina i Fra Matije Divkovića.