AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.08.2020 u 15:33

U ulici Zabosnice: URAĐENA DVA KANALIZACIONA PRIKLJUČKA

Po današnjem planu radnih aktivnosti Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata, u ulici Zabosnice na br. 42 i br. 96, u toku dana urađena su dva kanalizaciona priključka. Priključenje je izvršeno poliesterskim cijevima profila 150 mm.

I danas su nastavljeni radovi na otkopavanju i snimanju uličnog kanala u ulici Envera Čolakovića br. 18.

U ulici Fra Matije Divkovića, izvršena je montaža dva separatna priključka.