AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 12.08.2020 u 15:09

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Radovi na popravci kvarova u ulici ulici Šejh Juje izvode se na dvije lokacije. Na jednom mjestu je obrađena mufa na cijevi profila 100 mm a na drugom, blindovan stari priključak. Popravke kvarova na priključcima vrše se u ulicama Kobilja glava, Novopazarska i Olovska. U ulici Fra Matije Divkovića prebačen je priključak na provizorni vod. U toku su popravke i na drugim lokalitetima.

 

U ulici Put Famosa položeno je deset metara cjevovoda DN 100, urađena veza DN 200/100 i ispiranje cjevovoda DN 400. U ulici Brezanska,  položeno je 36 metara cjevovoda DN 100.

U ulici Bostarići položen je 21 metar cjevovoda DN 40 a u ulici Bardakčije, nastavljeni su radovi na izradi novog priključka na vodovodnu mrežu. Položena su četiri metra cijevi DN 80 mm. Jedna ekipa izvodi radove na sanaciji iskopa na više lokacija.