AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 10.08.2020 u 15:51

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: AKTIVNOSTI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

U ulici Radnička br. 39, danas su vršeni su radovi na izradi fekalnog priključka DN 150 mm, u dužini  šest metara. Radovi se nastavljaju i sutra. Nastavljeni su i radovi na otkopavanju i lociranju kvara na uličnom kanalu u ulici Envera Čolakovića br. 18. Radovi se nastavljaju i sutra. U ulici Fra Matije Divkovića, u toku su radovi na montaži separatnih priključaka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršilo je pročepljenje i čišćenje kanala i slivnika.