AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 30.07.2020 u 15:43

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Na lokalitetu Boguševac nastavljeni su radovi koji su započeti jučer. U toku dana zamijenjeno je tri metra poliesterske cijevi DN 300 mm. Radovi se nastavljaju i u ponedjeljak.

U ulici Hadžiabdinica br. 2 postavljena je čelična ploča na kolovoz.

U ulici Hamdije Kreševljakovića br. 67 izvršena je zamjena dva dihtunga na poklopcima šahta.