AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 30.07.2020 u 09:09

Radovi na kanalizacionoj mreži za 30.07.2020.godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ulicama Kasindolska i Pijačna a ručno čišćenje u ulicama Put Famosa i Blagovac. Čišćenje i pročepljenje kanala planirano je da se vrši u ulicama: Trg heroja, Porodice Ribar, Put Famosa, Stupska, Muse Ćazima Ćatića, Mostarsko raskršće a crpanje septičkih jama u ulicama: Grabovina, Butilska, Dobroševićka.