AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 29.07.2020 u 13:15

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: AKTIVNOSTI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Danas su počeli radovi na popravci uličnog kanala u ulici Boguševac br. 9. Radovi se izvode u veoma teškim uslovima zbog nepristupačnog terena a iskop se vrši ručno. Aktivnosti na ovom lokalitetu se nastavljaju i sutra.

U ulici Bregovi br. 49 završeni su radovi na izradi fekalnog priključka. Ugrađeno je tri metra poliesterske cijevi DN 150 mm.

U ulici Sarajevskih gazija u toku su radovi na popravci uličnog kanala. Polaže se poliesterska  cijev DN 300 mm, u dužini 1,5 metar.

U ulici Brezanska izvršena je montaža jednog priključka.