AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 29.07.2020 u 08:57

Radovi na kanalizacionoj mreži za 29.07.2020.godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ulici Kasindolska. Čišćenje kanala planirano je da se vrši u ulicama: Put Famosa, Blagovac, Trg heroja, Porodice Ribar, pročepljenje kanala u ulicama Kranjčevićeva, Hrasnička cesta, ručno čišćenje slivnika u ulicama Put Famosa i Blagovac. Crpanje septičkih jama vršiće se u ulicama: Pod bedemom, Vidovci, Ismeta Alajbegovića Šerbe, Dobroševićka.