AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 28.07.2020 u 15:23

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas je u ulici Azize Šaćirbegović izvršila popravku kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi profila DN 600 mm, obradom spoja. U ulicama Panjina kula i Osmana Đikića, izvršena je popravka kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi, profila DN 100 mm a u ulici Jukićeva popravka kvara na cijevi profila DN 300 mm. Kvar je popravljen i u ulici  Maria Mikulića.

U ulici Jošanica Gornja I izvedena je popravka kvara na priključku a u ulici Jošanica Gornja II popravljen je kvar na glavnoj cijevi profila DN 150 mm.

Kvar na priključku na dvije lokacije popravljen je u ulici Put Mladih Muslimana, kao i u ulicama Soukbunar i Igmanska.  

U ulici Muje Šejte urađene su veze DN 200/200, te prebačeni priključci, u Drinskoj je izvršena rekonstrukcija priključka i iznađen ulični ventil a u ulici Otona Župančića vršene su aktivnosti na izmjeni hidranta.

Na više lokacija vršena je sanacija iskopa.

 

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama: Carina, Hasana Bibera, Mitra Šućura, Baruthana.