AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 27.07.2020 u 14:34

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: IZRADA KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA

Po planu dnevnih aktivnosti, na nekoliko lokaliteta se vršila izrada kanalizacionih priključaka.

U ulici Blagovac br. 2, priključenje se izvodilo poliesterskim cijevima DN 150 mm u dužini 4,5 metra sa revizionim oknom na kraju. U ulici Hotonj IV danas su završene aktivnosti na izradi priključka a ugrađene su dvije keramičke cijevi DN 150 mm. U ulici Bojnička također su vršeni radovi na izradi kanalizacionog priključka a urađeno je šest metara poliesterske cijevi DN 150 mm. Radovi se nastavljaju i sutra.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, na više lokacija u gradu, vršilo je pročepljenje i čišćenje kanala i slivnika.