AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 15.07.2020 u 09:15

Radovi na kanalizacionoj mreži za 15.07.2020.godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ulicama Džemala Bijedića i Azize Šaćirbegović. Čišćenje kanala planirano je da se vrši u ulicama: Midhata Karića Mitketa, Magistrala, Bardakčije, crpanje revizionog okna u ulici Asima Behmena a ispitivanje kanala u ulicama Brajkovac i Hadži Šabanovića. Aktivnosti na ručnom čišćenju podužnih rešetki nastavljaju se na lokalitetu Trg ZAVNOBiH-a. Aktivnosti na crpanju septičkih jama planirane su u ulicama Mihaljevska i Kakrinjski put.