AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.07.2020 u 15:21

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Popravkva kvara na glavnoj vodovodnoj cijevi vršena je u ulici Vrbovska, gdje je obrađen spoj profila DN 100 mm. Kvarovi su popravljeni i u ulicama: Paje sokak, Muvedina Ramovića, Braće Kovačević. U ulici Iza Hrida izvršena je popravka kvara obradom spoja na glavnoj cijevi DN 200 mm. Popravke kvarova na priključnim vodovodnim cijevima vršene su u ulicama: Očaktanum, Rukodol, Krivoglavci, Bardakčije, Plantaže.

U ulici Ahmeda Rizve izvođeni su radovi na uvezivanju novopoloženog cjevovoda, kao i radovi na ukidanju starog cjevovoda. Radovi na izradi novog priključka DN 80/100 mm na vodovodnu mrežu izvođeni su u ulici Tvornička, gdje je položeno šest metara cijevi DN 80 mm. Novi priključak je urađen i u ulici Vogošćanskog odreda a u ulici Brezanska popravljen je kvar na ventilu.

Također, na više lokacija vršena je sanacija iskopa.

U toku su radovi na popravkama kvarova u ulicama Mahmuta Mahmutovića, Safeta Zajke, ugao Orahovačka, Sabita Užičanina.