AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.07.2020 u 14:35

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Uposlenici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas su vršili radove na izradi separatnog priključka u ulici Hotonj IV. Priključak se izvodi keramičkim cijevima, profila 150 mm, u dužini šest metara. Radovi se nastavljaju sutra.

U ulici Safeta Ahmetspahića u toku su radovi na montaži tri separatna kanalizaciona priključka.

 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas je vršilo radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ulicama: Džemala Bijedića, Bardakčije, Skendera Kulenovića, Partizanskog odreda Zvijezda, Azize Šaćirbegović. Čišćenje kanala vršeno je u ulicama Put Famosa i Zmajevac a aktivnosti na ručnom čišćenju podužnih rešetki, u kontinuitetu se nastavljaju na lokalitetu Trg ZAVNOBiH-a.