AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.07.2020 u 08:57

Radovi na kanalizacionoj mreži za 14.07.2020.godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ulicama: Džemala Bijedića, Bardakčije, Skendera Kulenovića, Partizanskog odreda Zvijezda. Čišćenje kanala planirano je da se vrši u ulicama Put Famosa i Zmajevac. Aktivnosti na ručnom čišćenju podužnih rešetki u kontinuitetu se nastavljaju na lokalitetu Trg ZAVNOBiH-a.