AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.07.2020 u 21:26

Dežurna ekipa: POPRAVKA KVARA U ULICI BOSANSKI LJILJAN

Po saznanju, da je u popodnevnim satima, u ulici Bosanski ljiljan br. 7-9 došlo do isticanja veće količine vode, dežurna ekipa Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata se uputila na navedeni lokalitet.

Tom prilikom je konstatovano, da se radi o kvaru na priključnoj vodovodnoj cijevi, te se pristupilo aktivnostima na popravci istog.

Nakon završetka radova u večernjim satima, uspostavljeno je uredno vodosnabdijevanje ovog lokaliteta.