AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 30.06.2020 u 15:19

Radovi na kanalizacionoj mreži: IZRADA I MONTAŽA KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, po planu radnih aktivnosti, u ulici Drinska br. 144 izvršila zamjenu poklopca na revizionom oknu.

U ulici Bregovi na br.7 vršeni su radovi na izradi kanalizacionog priključka, koji je urađen poliesterskim cijevima profila 150 mm u dužini šest metara.

U ulici Fra Matije Divkovića, danas je izvršena montaža tri separatna priključka a u ulici Mali Soukbunar, u toku su završni radovi na montaži separatnog kanala i priključaka.