AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 29.06.2020 u 14:58

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: IZRADA KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA

U ulici Zabosnica br. 2, danas je vršena izrada kanalizacionog priključka u dužini  četiri metra. Priključenje se izvodilo keramičkim cijevima profila 150 mm. Radovi su završeni. Na P.S. Bačevo, urađena je popravka tri metra kanalizacione cijevi profila 110 mm.

U ulici Fra Matije Divkovića, danas je izvršena montaža jednog separatnog priključka a u ulici Mali Soukbunar, vršena je montaža separatnog kanala, te je u toku dana montirno osam metara daktilnih cijevi profila 300 mm.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, na više lokacija u gradu, vršilo je pročepljenje i čišćenje kanala, slivnika i šahtova.