AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 29.06.2020 u 08:50

Radovi na kanalizacionoj mreži za 29.06.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na mašinskom čišćenju i pročepljenju slivnika u ulicama: Hamdije Čemerlića, Kolodvorska, Izeta Musića, 6. April, Trebevička, Emerika Bluma, Čadordžina. Pročepljenje i čišćenje kanala vršit će se u ulici Olimpijska i na Bačevu. U ulici Olimpijska vršit će se i čišćenje šahtova.