AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 28.06.2020 u 17:42

Dežurna ekipa Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata: AKTIVNOSTI NA VODOVODNOJ MREŽI TOKOM VIKENDA

Dežurna ekipa Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata je tokom vikenda, 27. i 28. juna 2020. godine, u okviru aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, vršila radove na popravkama kvarova na vodovodnoj mreži.

U ulicama Balibegovica br. 23 i Krivoglavci (kod džamije) vršene su popravke kvarova na vodovodnoj mreži. U ulici Skendera Kulenovića, u naselju Vogošća, izmijenjeni su dijelovi na zatvaraču profila DN 50 mm. U ulici M. Soukbunar izvođeni su radovi na priključku. U ulici Hamida Beširevića vršeni su radovi na izradi privremene veze a u ulici Hasana Kaimije urađena je veza profila DN 100/80 mm.