AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.06.2020 u 15:51

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Uposlenici Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata su danas u ulici Vogošćanskih odreda, na tri lokacije vršili popravke kvarova na vodovodnoj cijevi. U navedenoj ulici, na brojevima 78 i 82, popravljeni su kvarovi na glavnoj vodovodnoj cijevi profila DN 100 mm, obradom spoja a na na broju 76 izvršena je popravka kvara na priključku.  

U ulici Mala Berkuša izvršena je popravka kvara na priključku na dvije lokacije. U ulici Hamida Beširovića vršeni su radovi na izradi privremene veze, u ulici Šehidska radovi na izradi veze a u ulici Pavla Lukača osposobljen je ulični ventil i izvršena popravka kvara na priključku. U ulici Džemala Bijedića popravljen je zatvarač DN 400 mm.

 

U ulici Muhameda ef. Pandže vršeni su radovi na izradi veze DN 100/80 mm, u ulici Hasana Kaimije radovi na prebacivanju priključaka na novopoloženi cjevovod a u ulicama Rogina i Vejsila Čurčića radovi na izradi novih priključaka na vodovodnu mrežu. Na više lokacija vršena je sanacija iskopa.

 

Radovi su u toku u ulicama Grdonj i Nerkeza Smailagića.