AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.06.2020 u 15:30

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

U ulici Fra Matije Divkovića, danas je izvršena montaža dva separatna priključka a u ulici Mali Soukbunar, montaža 12 metara separatnog kanala.

Na lokalitetu Bjelašnica - Babin do, danas je izvršena montaža uličnog kanala profila 300 mm u dužini 12 metara.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, na više lokacija u gradu, vršilo je pročepljenje i čišćenje kanala, slivnika i šahtova.