AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 04.06.2020 u 08:46

Radovi na kanalizacionoj mreži za 04.06.2020.godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama: Andreja Andrejevića, Vrbovska, Gatačka, na Butilama a u ulicama Grbavička i Envera Šehovića planirani su radovi na pročepljenju priključnog kanala. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulici Terezija, na lokalitetu Marijin dvor i na Ilidži. Ručno čišćenje slivnika planirano je da se vrši u ulicama: Bosanskih gazija i Bulevar Meše Selimovića a ručno čišćenje ulivne građevine u ulicama Mjedenica i Ramića banja. Čišćenje šahtova vršit će se u ulicama: Hamdije Čemerlića, Vrbovska i Andreja Andrejevića a crpanje septičkih jama u ulicama: Aerodromska, Bratunačka cesta, Safeta Zajke i na lokalitetu Srednje.