AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 04.06.2020 u 08:10

Informacija o radovima na vodovodnoj mreži za dan 04.06.2020. godine

U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova u slijedećim ulicama: Trebinjska, Braće Planja, Začardak, Muhameda ef. Pandže, Barice, Ugorsko II, Himze Polovine, Halida Nazečića, Numan-paše Ćuprilića, Franje Kluza, Ibre Ćeske, Dr. Mustafe Pintola, Arnaudija, Amira Krupalije, Adema Buće i Kasima Hadžića. Okončanje radova očekujemo u poslijepodnevnim satima.