AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 03.06.2020 u 15:09

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: IZRADA KANALIZACIONIH PRIKLJUČAKA

Po planu dnevnih aktivnosti, na lokalitetu Mali Soukbunar, nastavljeni su radovi na rekonstrukciji separatnog uličnog kanala. U toku dana, položeno je 12 metara daktilne cijevi profila 300 mm i prespojena dva postojeća kanalizaciona priključka.

 

U ulici Bregovi br. 41-43 vrše se radovi na izradi kanalizacionog priključka. Priključak se izvodi keramičkim cijevima profila 150 mm u dužini četiri metra.

 

Nastavljeni su radovi na montaži separatnih priključaka u ulici Brezanska. Danas su urađena četiri priključka.

 

Odjeljeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršilo je radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Akifa Šeremeta, Andreja Andrejevića, Rudolfa Tomića, Kraljice Jelene, Alibega Firduza, Isovića sokak, Terezija, Talirevića i u Jošanici a čišćenje šahtova i ispitivanje kanala u ulicama Hamdije Čemerlića i Tabašnica. Crpanje septičkih jama vrši se u Semizovu i Rajlovcu.