AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 03.06.2020 u 09:08

Radovi na kanalizacionoj mreži za 03.06.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Akifa Šeremeta, Anreja Andrejevića, Rudolfa Tomića, Kraljice Jelena, Alibega Firduza i u Jošanici. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se na Marijin Dvoru i Ilidži, te u ulicama Isovića sokak, Terezija, Talirevića a čišćenje šahtova i ispitivanje kanala u ulicama Hamdije Čemerlića i Tabašnica. Crpanje septičkih jama vršit će se u Semizovu i Rajlovcu.