AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 02.06.2020 u 15:33

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

U ulici Mali Soukbunar i danas se vrše radovi na montaži separatnog kanala. Urađeno je 12 metara daktilne cijevi profila 300 mm .

U ulici Hamdije Kreševljakovića urađena je zamjena komplet poklopca na šahtu.

Nastavljeni su radovi na montaži separatnih priključaka u ulicama Fra Matije Divkovića i Brezanska.