AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 27.05.2020 u 08:58

Radovi na kanalizacionoj mreži za 27.05.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Muhameda efendije Pandže, Hamdije Čemerlića, Sarajevskih gazija, Dr. Fetaha Bećirbegovića, Hrasnička cesta. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se na Marijin dvoru i Ilidži, u ulicama Franjevačka, Soukbunar, Tabašnica. Ručno čišćenje šahtova vršit će se u ulicama Kršilovac, Jezero i Hamdije Čemerlića a slivnika u ulici Berkuša mala. Crpanje septičkih jama vršit će se u ulicama Mihaljevska i Igmanska, crpanje taložnika u ulici Paromlinska a separatora na Butilama.