AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.05.2020 u 15:42

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: MONTAŽA ATMOSFERSKOG KANALA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je na lokalitetu Bjelašnica – Babin do, nastavila radove na montaži separatnog priključka. Također, na istom lokalitetu vrše se i radovi na montaži atmosferskog kanala profila 300 mm u dužini devet metara. Radi se o eksternim radovima za firmu „Simpliticy d.o.o“.

Danas su počeli i radovi na izradi separatnog priključka u ulici Pehlivanuša br. 3.

U ulici Brezanska, nastavljeni su radovi na montaži separatnih priključaka. Do danas je urađeno 16 priključaka.

Izvršeno je i namještanje propalog poklopca na putnoj komunikaciji Hadžići- Igman a jedna ekipa je vršila obilazak i dosipanje prokopa.