AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.05.2020 u 14:21

Informacija o planiranim radovima na vodovodnoj mreži za dane 23. i 25.05. 2020. godine

U subotu, 23.05.2020. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Braće Begić i Prnjavorska. U ponedjeljak, 25.05.2020. godine, u okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema, planirani su radovi na popravkama kvarova u ulicama Nalina i Jarčedoli.