AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 22.05.2020 u 09:05

Radovi na kanalizacionoj mreži za 22.05.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Maršala Tita, Igmanskog bataljona, Oteška, Mošćanica. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršit će se u ulici Trampina, te na Marijin dvoru i Ilidži, ispitivanje priključnog kanala u ulici Glođina a ručno čišćenje šahtova na Trgu zlatnih ljiljana. Crpanje septičkih jama vršit će se u Reljevu i Bačićima a crpanje separatora na Butilama.