AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.05.2020 u 15:38

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: RADOVI NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas je osim radova na popravljanju kvarova, vršila radove na polaganju, te radove na rekonstrukciji cjevovoda.

U ulici Rustempašina popravljen je kvar na glavnoj vodovodnoj cijevi profila DN 400 mm a u  ulicama Stolačka i Baruthana kvar na cijevi profila DN 200 mm.

Radovi u ulici Safeta Zajke, na popravci kvara na vodovodnoj cijevi profila DN 80 mm vrše se na dubini od oko tri metra a otežava ih stalno obrušavanje nasipa.

Popravka kvara na priključnoj cijevi vršena je u ulicama: Dr. Seida Hukovića, Dr. Halid-bega Hrasnice, Bakije sokak, Butmirska. U ulici Tvornička, u krugu Energoinvesta, popravljen je zapor DN 150 mm, u ulici Dobrinjska isti je prepakovan a na uglu ulica Baruthana-Škaljin sokak ugrađen je ulični ventil.

 

Pored radova na popravci kvarova, služba je izvodila radove na polaganju cjevovoda profila DN 100 mm u ulicama Grdonj i Hasana Kaimije, gdje je položeno 33 metra cijevi. U ulici Teočačka vršeni su radovi na rekonstrukciji cjevovoda a u ulici Muhameda ef. Pandže radovi na polaganju cjevovoda profila DN 400 mm. Također, na više lokacija radilo se na sanaciji iskopa.