AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 21.05.2020 u 15:18

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: MONTAŽA SEPARATNIH PRIKLJUČAKA

Po planu dnevnih aktivnosti, zaposlenici Službe za održavanje kanalizacione mreže i objekata su u ulici Tuneli kod br. 1, vršili  popravku uličnog kanala profila 300 mm u dužini tri metra. Radovi su se izvodili otežano zbog velike dubine iskopa.

U ulici Ustanička završeni su radovi na montaži separatnih priključaka sa dva reviziona okna. Priključenje se vršilo poliesterskim cijevima profila 300 mm, 200 mm i 150 mm u dužini 10 metara.

U ulici Brezanska, nastavljeni su radovi na montaži separatnih priključaka. Danas su urađena tri separatna priključka.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala u ulicama Majdanska, Trg međunarodnog prijateljstva, Fra Matije Divkovića, Oteška, Grbavička, Mošćanica. Mašinsko čišćenje i pročepljenje slivnika vršilo se u ulicama Humska, Mehmed paše Sokolovića, Nikole Šopa, Adema Buće, Igmanska, ručno čišćenje slivnika u ulici Buka- Kaptol a šahtova u ulici Mošćanica i Trg zlatnih ljiljana. Crpanje septičke jame vrši se u ulici Braće Baljić.