AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.05.2020 u 15:28

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: MONTAŽA SEPARATNIH PRIKLJUČAKA

Na lokalitetu Bjelašnica-Babin do, danas su nastavljeni su radovi na montaži separatnog priključka dahtilnim cijevima profila 150 mm u dužini četiri metra.

U ulici Ustanička vršeni su radovi na montaži separatnih priključaka a u ulici Senada Poturka Senčija urađena je obrada kinete.

Postavljanje čeličnih ploča vršeno je u ulicama Humska i Lugavina a namještanje poklopaca izvršeno je u ulicama Tabašnica i Safeta Zajke.

Također, u ulici Brezanska, nastavljeni su radovi na montaži separatnih priključaka.