AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 07.02.2019 u 17:39

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

 

 

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata danas, 07.02.2019.godine predvidjela je izvođenje radova na 12 lokacija.

Izdvajamo popravke kvarova na slijedećim adresama. U ulici Prvomajska došlo je do kvara na cjevovodu profila DN 80 mm. Trenutno se vrši rasijecanje cjevovoda nakon čega će se izvršiti prespajanje cjevovoda. Na lokalitetu Igman Veliko polje izvođeni su radovi na zamjeni reducir i ì DN 5/4”. Također, kvar u ulici Omladinska saniran je obradom spoja na cjevovodu profila DN 150 mm.

Trenutno ekipe izvode radove na opravci kvara u ulici Kobilja Glava 28, Ramiza Alića 14 i Jukićeva 124.