AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 06.02.2019 u 16:44

Ekipe ViK-a: VRŠE POPRAVKE KVAROVA PO NARUDŽBENICAMA TREĆIH LICA

 


Danas, 06.02.2019. godine pored redovnih aktivnosti i plana otklanjanja kvarova na vodovodnoj mreži 
ekipe Službe za održavanje vodovodne mreže i objekata vrše poprvake kvarova i po narudžebnicama trećih lica. Prilikom izvođenja građevinskih radova trećih lica došlo je do oštećenja vodovodne mreže na četiri lokacije.

Na adresi Gornja Jošanica, izvođač radova vršio je radove na uređenju korita potoka i pri čemu je  oštetio glavnu vodovodnu cijev profila DN 200 mm. Ekipe ViK-a su se odmah uputile na pomenutu adresu kako bi sanirali kvar na vodovodnoj cijevi.

U ulici Behdžeta Mutevelića broj 13, kod izvođenja radova na uređenju parka došlo je do oštećenja vodovodne cijevi na dva mjesta. Oštećen je distributivni cjevovod profila DN 100 mm, opravka kvara izvedena je rasijecanjem i zamijenom oštećenog dijela cijevi sa ugradnjom spojnice. Drugo oštećenje je na profilu cijevi DN 65 mm, gdje je kvar saniran ugradnjom ramakon spojnice.

Na lokalitetu Hadži-Sulejmanova na broju 17 izvođač radova je oštetio priključak za stambeni objekat profila DN 20 mm te su radovi na otklanjanju kvara u toku. 

Do oštećenja cjevovoda od strane trećeg lica došlo je i u ulici Mekote broj 18, gdje su radovi na sanaciji kvara u toku.

Ekipe KJKP “ViK”-a su i pored redovnih aktivnosti pokazale spremnost i ažurnost u nepredviđenim situacijama a sve u cilju kontinuiranog vodosnabdijevanja u Kantonu Sarajevo.

Zahvaljujemo se potrošačima na strpljenju i razumijevanju.