AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 27.03.2020 u 15:09

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas je izvodila radove na popravci kvarova na šest lokacija. U ulici Trebinjska izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 100 mm. Kvar na cjevovodu profila DN 100 mm popravljen je i u ulici Bihaćka.

U ulici Hamdije Pozderca izvedeni su radovi na osposobljavanju hidranta profila DN 80 mm.

Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama: Smaila Šikala, Mahmutovac i Pehlivanuša. Jedna ekipa vršila je sanaciju iskopa na više lokacija.