AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.03.2020 u 13:47

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas je izvodila radove na popravci kvarova na šest lokacija. U ulici Antuna Hangija izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 400 mm. Kvar na cjevovodu profila DN 65 mm popravljen je u ulici Mehmeda Handžića. U ulici Majdanska izvedeni su radovi na osposobljavanju zatvarača profila DN 100 mm i popravka cjevovoda profila DN 100 mm.

Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama Kaukčijina i Humska.

Jedna ekipa je vršila sanaciju iskopa na više lokacija.