AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.03.2020 u 12:52

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je u ulici Smaje Šikala br.142 vršila radove na kanalizacionoj mreži. Na predmetnom lokalitetu vršeno je lociranje kanalizacione cijevi zbog izljevanja fekalija na cestu. Radovi se vrše po sporazumu sa Općinom Novi Grad. U pitanju je lokalna mreža, koja nije ucrtana u katastru i koja je u nadležnosti Općine. Nakon što se locira cijev, preduzimaće se naredni koraci u zavisnosti od situacije a danas se vrše aktivnosti na pročepljenju cisternom.

Ovaj lokalitet je, shodno zaključku Operativnog štaba za incidentne situacije KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Sarajevo, da se organizuje posjet radnicima na lokaciji gdje rade naši uposlenici, posjetio medicinski tim preduzeća i predstavnik Sindikalnog odbora KJKP “ViK”-a.

Danas su vršeni i radovi na ispitivanju priključne kanalizacione mreže u ulici Višnjik, po   zahtjevu Sarajevostana.  

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije je pored planiranih radova, vršilo i crpanje septičke jame u ulici Bajre Kaljanca.