AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.03.2020 u 09:15

Radovi na kanalizacionoj mreži za 26.03.2020. godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju priključnih kanala u naselju Višnjik i u ulici Kotromanića. Pročepljenje uličnog kanala vršiće se u ulici Mahmuta Bušatlije, crpanje šahta u ulici Smaila Šikala a sapiranje prokopa u Reljevskoj.