AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 25.03.2020 u 14:52

OBAVJEŠTENJE

S ciljem spriječavanja nastanka i širenja bolesti izazvane virusom COVID-19 obavještavamo poštovane korisnike da od 26.3.2020. godine Centar za potrošače preduzeća u ul. Jaroslava Černija broj 8 neće raditi sa strankama. Potrošači se za sve vrste reklamacije i informacija mogu obratiti telefonskim putem na jedan od slijedećih brojeva :

 

033 483-512 – ­Služba naplate i obračuna utroška vode

033 483-426 – Služba naplate i obračuna utroška vode

033 483-419 – Služba naplate i obračuna utroška vode

033 483-511 – Služba naplate i obračuna utroška vode

033 483-510 – Služba naplate i obračuna utroška vode

033 483-514 – Služba naplate i obračuna utroška vode

033 483-456 – Očitanje  utroška vode

033 483-418 – Tehnička služba vodovoda

033 483-417 – Tehnička služba vodovoda

033 203-059 – Tehnička služba kanalizacije

033 210-707 – Dispečerski centar Pogona vodovoda

033 668-259 – Dispečerski centar Pogona kanalizacije

033 237-655 – Prijava kvarova na vodovodnoj mreži

033 774-922 – Prijava kvarova na vodomjerima