AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 25.03.2020 u 14:34

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata: POPRAVKE KVAROVA NA VODOVODNOJ MREŽI

Služba za održavanje vodovodne mreže i objekata, danas je izvodila je radove na popravci kvarova na 13 lokacija. U ulici Magistrala izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 300 mm. Kvarovi na cjevovodima profila DN 200 mm popravljeni su u ulicama Patriotske lige i Aleja Bosne Srebrene. U ulici Crni vrh izvedeni su radovi na popravci kvara na cjevovodu profila DN 100 mm. U ulici Reljevska vršeni su radovi na cjevovodu profila DN 65 mm.

Kvarovi na kućnim priključcima popravljeni su u ulicama: Safeta Hadžića, Mahmuta Mahmutovića, Mitra Šućura, Šipska, Novopazarska na dvije lokacije i Ismeta Alajbegovića Šerbe.