AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 25.03.2020 u 13:28

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata: RADOVI NA SABIRNOJ KANALIZACIONOJ MREŽI

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je u ulici Trbevićka br. 29 - 31  privremeno sanirala kvar na sabirnoj kanalizacionoj mreži.

Na predmetnom lokalitetu izvršeno je ispitivanje sabirnog kanala. Utvrđeno je izljevanje fekalija ispod podzida i na pristupni put stambenih objekata. Ekipa “ViK-a je nakon pripremnih radnji, izvršila kanalisanje fekalija u reviziono okno. Popravka ovog kvara na priključnoj mreži izvršit će se čim uslovi dozvole. 

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije vršilo je radove po planu dnevnih aktivnosti. Pročepljenje kanala je izvršeno u ulicama: Skenderija, Trebevićka, Smaila Šikala, Butmir EUFOR, Behdžeta Mutevelića a sapiranje pokopa u ulicama: Magistrala, Patriotske lige, Aleja Bosne Srebrene, Magistrala.