AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 27.02.2020 u 09:33

Radovi na kanalizacionoj mreži za 27.02.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Blagovac, Izeta Delića, Branilaca Sarajeva. Ručno čišćenje slivnika planirano je u ulici Varaždinska i kod podvožnjaka u Buća potoku, šahtova u ulici Vrandučka a sapiranje prokopa u ulici Titova. Ispitivanje uličnog kanala vršit će se u ulici Veliki Alifakovac a crpanje vode iz iskopa u ulici Kranjčevićeva.