AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 26.02.2020 u 09:37

Radovi na kanalizacionoj mreži za 26.02.2020.godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Muamera Omerbegovića, Hamdije Čemerlića, Hrasnička cesta, Izeta Delića, Džemala Bijedića, Vrandučka. Ručno čišćenje slivnika planirano je u ulici Varaždinska, šahtova u ulici Muamera Omerbegovića a sapiranje prokopa u ulicama Drinska i Triglavska. Crpanje septičkih jama vršit će se u ulicama Devet šehida, Hrasnička cesta, Rakovička cesta i Vlakovu.