AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 24.02.2020 u 09:25

Radovi na kanalizacionoj mreži za 24.02.2020.godine

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Muhameda efendije Pandže, Dobrinjske bolnice, Branilaca Sarajeva, Barska, Petrakijina, Ploče, Hajrudina Šabanije. Ručno čišćenje slivnika planirano je u ulici Posavska a šahtova na Bačevu. Crpanje septičke jame vršit će se u ulici Avde Palića a sapiranje prokopa u ulici Logavina i bazena u ulici Nahorevska.