AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 20.02.2020 u 13:09

Služba naplate i obračuna utroška vode: POZIV KORISNICIMA DA IZMIRE DUGOVANJA

KJKP “ Vodovod i kanalizacija” d.o.o će u narednom periodu intenzivirati aktivnosti na isključenju dužnika iz sistema javnog vodosnabdijevanja.

Obavještavamo sve korisnike koji imaju dugovanje, da troškovi  isključenja iz sistema javnog vodosnabdijevanja su dodatna finansijska obaveza, koja  se mora platiti ukoliko korisnik želi da ponovo koristi komunalnu uslugu.

Ovim putem pozivamo sve korisnike koji imaju dugovanje, da isto izmire prije  isključenja, kako ne bi imali  dodatne troškove po osnovu realizovanog isključenja.

Ukoliko dužnik ne može dugovanje izmiriti u cjelosti, isto može izmiriti u više mjesečnih rata u skladu sa važećim propisima preduzeća.

Na kraju, obavještavamo korisnike koji imaju dugovanje, da preduzeće vrši otpis zateznih kamata  uz uslov da korisnik dođe u prostorije preduzeća u ul.J.Černija br.8 i sklopi Ugovor o plaćanju duga i sudskih troškova.