AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 19.02.2020 u 15:55

Radovi na kanalizacionoj mreži REKONSTRUKCIJA SEPARATNOG PRIKLJUČKA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je u ulici Trg ZAVNOBiH br. 25 završila radove na rekonstrukciji fekalnog priključka. U toku dana se radilo na ugradnji betonskih ploča i uređenju zelene površine na trasi iskopa.

U ulici Alipašina br.11 nastavljeni su radovi na rekonstrukciji separatnog priključka. Danas je urađeno 17 metara keramičkih cijevi profila 150 mm i 4 metra pvc profila 160 mm. Radovi se nastavljaju i sutra na obradi spojeva u revizionim oknima, obradi kineta u šahtovima i uređenju iskopa.