AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.02.2020 u 14:43

Radovi na kanalizacionoj mreži POPRAVKA I MONTAŽA ULIČNOG KANALA

Služba za održavanje kanalizacione mreže i objekata danas je, u ulici Posavska br. 54 vršila popravku i montažu uličnog kanala poliesterskim cijevima profila 300 mm u dužini 18 metara. Radovi su završeni.

Na drugoj lokaciji, u ulici Hotonj br.4, vršena je izrada separatnog kanalizacionog priključka, po sporazumu sa Općinom Vogošća. Kanalizacioni priključak se izvodi keramičkim cijevima profila 150 mm u dužini 4 metra.

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas je vršilo radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Dobojska, Fočanska, Mošćanica, Bare. Crpanje septičke jame vršeno je na Trebeviću.