AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 14.02.2020 u 09:06

Radovi na kanalizacionoj mreži za 14.02.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Dobojska, Fočanska, Mošćanica, Bare. Crpanje septičke jame vršit će se na Trebeviću.