AKTUELNOSTI I OBAVJEŠTENJA

Objavljeno 13.02.2020 u 09:54

Radovi na kanalizacionoj mreži za 13.02.2020.godine:

Odjeljenje za održavanje kanalske mreže, objekata i hitne intervencije, danas će vršiti radove na pročepljenju i čišćenju kanala i slivnika u ulicama: Osik, Logavina, Ustanička, Dobojska, Vlakovo, Bare. Ručno čišćenje slivnika planirano je u ulici Fočanska a crpanje septičke jame u ulici Mratnjevače.